Επικοινωνία

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Μικροβιολογικό Τμήμα

 

211 1825 779, 210 23 19 188, 6974 442766

 

­Τμήμα Ειδικών Υπέρηχων

 

211 18 25 779

 

Οφθαλμολογικό Τμήμα

 

211 18 25 779, 210 23 22 440

 

Επικοινωνία