Υπηρεσίες

ΒΑΣΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ (ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ)

  • ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΥΩΠΙΑΣ
  • ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ
  • ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ

ΟΡΘΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΜΕ ΣΧΙΧΜΟΕΙΔΗ ΛΥΧΝΙΑ

ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ – ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΥΘΟΥ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

 

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΜΦΙΒΛΕΙΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ-ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΙΣΤΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

OCT ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ

ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

OCT ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΟΣ

ΦΛΟΥΟΡΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΥΩΠΙΑΣ

ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ