Αρχεία: <span>Profiles</span>

Home / Profiles
Αφορδακός Γ. Μιχάλης
Profiles

Αφορδακός Γ. Μιχάλης

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής με ειδικότητα Οφθαλμολογίας και μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Αφορδακού Γ. Δέσποινα
Profiles

Αφορδακού Γ. Δέσποινα

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής με ειδικότητα Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος και μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών